کم کم غذا می خورم هوراااااااااا

 

 

این روزا  دیگه دارم  یه  ذره  یه  ذره  غذا  می خورم  البته طبق  نظر  دکترا  که  باید  از  پایان

۶  ماهگی  غذا بخورم  ولی دکترای  خونگی میگن  حالا  اگر  یه  کوچولو  مزه  مزه  کنم  هم

اشکال  نداره . من  دارم  روز به  روز  بزرگتر  و لی  خوب  رشدم  اپسیلونیه خیلی نشون   داده

نمیشه  ولی  خوب  منم  یه  روز  بزرگ  میشم ...

واسه خودم  غلط  می  زنم  می  خندم و  کلی  با  انگشتام  بازی می  کنم  و  آوازام  هم  روز  به

روز  بلند  تر  میشه          من به  جای  اینکه  سینه  خیز  برم  همین  طور که  تاق  باز  خوابیدم

باسنم   رو  بالا  پایین  می  زنم    و  حرکت  می  کنم    اینم از  هنرام 

من  برای  بار  د.م  گوشم  سوراخ  شد  ولی  این بار  دیگه  به  روش  سنتی  دیگه  براتون   توضیح

نمی دم  تا  روحیه  های  لطیفتون  خدشه دار نشه 

راستی  چند  روز  پیش  یعنی  ۱۱  تولد  خاله  جولی  و  عمه  مهناز  بود   تولدتون مبارک  عمه  خاله جونام

  ما  ۱۱ مهمون  داشتیم خاله آسیه دوست  مامی    اومد  با  شوشوش  خونمون  و  واسم  یه  لباس  خوشگل  آورد .  مرسیی

همین الان  هم  از ختم  انعام  اومدم  و   تو  بغل  خاله جولی هستم  خاله  هم  داره  تلق  تلق 

می زنه  پشتم  تا  آروغ  بزنم

راستی  ۲۳  این  ماه  یه  خبر  دیگه  هم  هست نه  حالا  نمیگم  باشه  به  وقتش 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید