آریانا در 8 ماهگی

 

 

  الان من ۸ ماهگی  در سر  می  برم دایره  لغاتم  شامل  أغو  غاغا  موقع شیر  خوردن

وقتی  که خوابم  میاد آغایی آغایی  ...  بابا   ماما  دد   و  جدیدن   میگم ت  تت  و  می  خندم 

ولی  هنوز  بی  دندونم!!!!

وقتی  می  گن سینه  خیز  برو  سریع  سرم رو می  زارم زمین و می خوابم

ولی  خیلی  غلط می زنم    و  همین جور که خوابیدم  حرکت  می کنم   

دستای  کچولوم  خیلی  زور داره  آخه  میگن  دستم سنگینه همش  دارم

 دست  و  پام  رو زمین می  زنم

رقصیدن  رو هم  خیلی دوست  دارم آخه تا  موزیک می  زارن 

 از خودم  حرکات موزون نشون  می دم

کنترل ماهواره هم  جز  وسایل  شخصی  من  شده همش  واسه  خودم  صدا  کم و زیاد می  کنم

یا  کانال  عوض می  کنم 

 هنوز نمی  تونم  بشیننم 

غذا خوردنم زیاد  تعریف  ندارهBaby Girl

آب  رو هم  تو  لیوان می  خورم

/ 0 نظر / 6 بازدید