پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

22 خرداددددددددددددددددد

    حالا  که من  شدم  ۲  خردادی   حالا  هی  می گن  ۲۲  خرداد  روز  حماسیییییییییییییییییییییی اه  اینم  از شانس مننننننننننننننننننننننننننننننننن    ولی   فکر  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید