22 خرداددددددددددددددددد

 

 

حالا  که من  شدم  ۲  خردادی   حالا  هی  می گن  ۲۲  خرداد  روز  حماسیییییییییییییییییییییی

اه  اینم  از شانس مننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 ولی   فکر  کنم  روز  حماسییییییی  هم   روز های حماسی  قدیممممممممممم

/ 0 نظر / 10 بازدید