آریانا اوف می شود...

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

چند شب  پیش  ما  اومده  بودیم  خونه  بابایی مهمونی  که  چون  مامانم  کار داشت 

منو  داده بود بغل بابام!  همین جور  که  بغل بابام بودم  و تو خونه  باهم  قدم  می زدیم

تا رسیدیم به آشپزخونه  همون  موقع  بود که  بابام  منو  گذاشتن روی کابینت آشپزخونه 

و خودش  هم کنارم  وایستده  بود که یه دفعه  من  سرم  رو چرخوندم و  سرم  خورد به

گلدون گل خیلی گریه کردم  اولش که کسی متوجه نشد چی  شده  ولی  بعد از این

که خیلی گریهکردم  و هی با دقت  نگاه کردن  سرو صورتم رو دیدن  گریه های من بی 

دلیل نبوده  بله  !!!  سرم  زخمی شده  بود 

ولی  بعد از اون  من  تا یک ساعت  با بابام  قهر بودم  هر چی  صدام می کرد  نگاهش 

نمی کردم و بغلش نمی رفتم  ولی  هر کی  دیگه  صدام می کردم   برمی گشتم  طرفش

من  خیلی  عصبانی  شده بودم  اینجوریتصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

کلا  من  هرچی  رو که بخوام  جدیدن  با  جیغ و داد می گیرم تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com و وقتی  چیزی بزارن

جلوم  باید بزرگترینش رو بردارم به چیزهای کوچیک  قانع  نیستم تصاویر زیبا سازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

 مثلا  اگر  ظرف  میوه رو ییبنم میوه  خوری رو می خوام   نه  خود میوه

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

 دییشب رفته بودیم  خونه  دایی سعید مهمونی  منم  کلی  با  تینا بازی کردم تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

دو تایی باهم  تو اتاقش ولی  خوب  نمی ذاشتن  با هم تنها با شیم  هی میومدن 

سر می زدن  به ما  ولی  یه خورده بازی  کردیم  تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

موقع شام  هم  من  رقصم  گرفت آخه دست خودم نبود تاثیر ماهواره بر  کودکانه دیگهتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

/ 0 نظر / 14 بازدید